Pojeďte s námi do Taizé, kde týden co týden během celého roku mladí lidé přicházejí ze všech zemí Evropy i z ostatních světadílů, aby se podíleli na setkáních, která se zaměřují na "vnitřní život a lidskou solidaritu".

Každý je pozván, aby se zapojil do rytmu života komunity na jeden týden (od neděle do neděle), třikrát denně se účastnil společné modlitby s bratry, připojil se k lidem z ostatních zemí při společných setkáních, jídle, v malých diskusních skupinkách i v praktických úkolech.

Jedeme v termínu 25.7.-2.8.2020.

Setkání jsou určena pro mladé a dospělé od 16ti do 35ti let a pro rodiny s dětmi.

V průběhu týdne probíhá v prostorách této ekumenické komunity bratří modlitby, duchovní programy, workshopy, lze strávit celý týden také v tichu.
Popsat prožitek společenství v Taizé není snadné, snad by to mohla vystihnout slova jako setkání s přáteli i sebou samým, ticho a modlitba, mezinárodní společenství mladých.  

Tato společná ekumenická cesta do Taizé koná ve spolupráci s Komisí mládeže ERC a Sekcí pro mládež ČBK.